Dodany: 2011-01-25 11:23:08
images/blok 2.JPG068bb.JPGNieruchomości olsztyn to w definicji prawa cywilnego części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (jak na przykład grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomości olsztyn można rozpatrywać również pod kątem wieczystoksięgowym.

Dodany: 2011-01-25 11:17:35
images/budowa.JPG23300.JPGNieruchomości olsztyn stały się dobrym sposobem na inwestowanie zaoszczędzonych pieniędzy. I bez względu na to, czy będą to nieruchomości olsztyn gruntowe, budynkowe, rolne, czy lokalowe, w każdym z tych wypadków zakup nieruchomości olsztyn jest najlepszym sposobem ulokowania naszych pieniędzy.

Dodany: 2011-01-25 11:14:06
images/pytajnik 2.png07496.pngKodeks cywilny nie definiuje wprost jednego pojęcia nieruchomości olsztyn lecz wskazuje na trzy jej rodzaje. W myśl przytoczonej definicji cywilno-prawnej, nieruchomości olsztyn dzielimy na gruntowe, budynkowe oraz lokalowe.