Dodany: 2011-01-25 11:23:08

Czym są nieruchomości Nieruchomości olsztyn to w definicji prawa cywilnego części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (jak na przykład grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomości olsztyn można rozpatrywać również pod kątem wieczystoksięgowym.

 

W tym ujęciu nieruchomości olsztyn to część powierzchni ziemskiej, dla której urządzono księgę wieczystą. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego określonej nieruchomości. Księga wieczysta może być prowadzona dla kilku rodzajów nieruchomości. Podstawowym rodzajem są nieruchomości gruntowe, które stanowią część powierzchni ziemskiej, będącej odrębnym przedmiotem własności.

 

Innym rodzajem są nieruchomości budynkowe, czyli budynki trwale z gruntem związane oraz części budynków. Możemy również wyodrębnić nieruchomości rolne oraz lokalowe. Te ostatnie powstają na podstawie ustawy o własności lokali. Są to lokale mieszkalne, które na zasadach zawartych w ustawie, przekształca się w tzw. nieruchomość lokalową..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym są nieruchomości
Nick: