Dodany: 2014-10-22 12:39:34
 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii - zadaniaKażdy geodeta gdynia, który decyduje się uzyskać uprawnienia zawodowe, prowadzące do kariery i niezbędne do osiągnięcia sukcesu, musi zmierzyć się z państwowym egzaminem przed komisją, który przygotowuje Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie.

 

Urząd powstał na mocy dekretu z 1945 r, a od tego czasu był wielokrotnie przekształcany. Początkowo był podległy Ministerstwu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a od 2011 r. jego zwierzchnikiem jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, co wie każdy przeciętny geodeta gdynia. W jego skład wchodzi 6 departamentów oraz 3 biura. Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest organem wyższego stopnia, nadzorującym pracę geodetów na niższych szczeblach wojewódzkich.

 

Jest kierowany przez Głównego Geodetę Kraju. Istotą jego działalności jest kreowanie nowoczesnej infrastruktury informacji przestrzennej, a także zapewnienie obsługi obywateli dzięki zapewnieniu dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej. Jak mówi geodeta gdynia, urząd przede wszystkim nadzoruje realizację polityki państwa w dziedzinie geodezji i kartografii..Dodaj nowy komentarz do artykułu Główny Urząd Geodezji i Kartografii - zadania
Nick: