Dodany: 2014-10-22 12:36:42

 

Główny Urząd Geodezji i KartografiiGeodezja to dziedzina wiedzy, która obejmuje badanie oraz pomiary terenów, wyznaczanie rozmiarów zarówno globu ziemskiego, jak również jego części oraz sporządzaniem map i planów.

 

To właśnie geodeta gdynia precyzyjnie zbada działkę, na której chcemy postawić dom czy też ustali podział graniczny nieruchomości. Warto wiedzieć, że posiada on zwierzchnika. Szefem wszystkich szefów, któremu podlega geodeta gdynia, jest Główny Geodeta Kraju, który nadzoruje politykę Polski w zakresie geodezji i kartografii we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Urząd ten m.in. prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, dysponuje środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, współpracuje zarówno z krajowymi resortami, jak również z organizacjami międzynarodowymi, inicjuje badania naukowe z dziedziny geodezji, nadaje uprawnienia zawodowe oraz prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów.

 

Urząd ma wpływ na przyszłość wielu młodych ludzi, ponieważ każdy geodeta gdynia, który marzy o założeniu własnego biura geodezyjnego i pracy na własny rachunek, musi na początku zdać państwowy egzamin przed specjalną komisją..Dodaj nowy komentarz do artykułu Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Nick: