Dodany: 2011-01-25 11:52:09

Czym wyróżniają się działki budowlaneW zależności od przeznaczenia działkę budowlaną nabywa osoba prywatna, deweloper (zwykle nabywa kompleks działek, pod zabudowę jedno- i wielorodzinną), firma prywatna, instytucja publiczna lub gmina.

 

W zależności od tego, kto jest nabywcą nieruchomości olsztyn, taki obiekt powstanie na działce. Nieruchomości olsztyn stały się bardzo atrakcyjną formą lokowania naszych oszczędności, dlatego coraz częściej, nabywcami działek są osoby prywatne. Wtedy to na terenie nieruchomości olsztyn powstają najczęściej domy jednorodzinne lub prywatne sklepy, czy firmy.

 

Jeśli nabywcą jest gmina, na terenie działki budowlanej mogą powstać mieszkania socjalne, budynku użytku publicznego, obiekty sportowe lub rekreacyjne. W przypadku firm prywatnych najczęściej powstają tam kompleksy handlowe. Natomiast instytucja publiczna może na działce wybudować obiekt publiczny, jak bibliotekę, ośrodek pomocy społecznej lub dzienny dom pobytu dla starszych osób. Przeznaczenie takiej działki budowlane może być więc różne. Dlatego też, same te obiekty różnią się od siebie, wielkością, usytuowaniem, dostępem do infrastruktury, podłączeniem do sieci kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym wyróżniają się działki budowlane
Nick: